Log Horizon Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

biribirii đã đưa ý kiến …
Yeah một giây season!! I still enjoy that opening :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
Shiina111 đã đưa ý kiến …
This club deserves sooooooooooooooooooo much thêm >_< but the best anime everrrrr!! tình yêu log horizon :D.(wonder who shiroe will choose?! Akatsuki hoặc minori~~~) đã đăng hơn một năm qua
ZombieKitten22 đã đưa ý kiến …
39th not to bad :3 đã đăng hơn một năm qua
AngelOfAnime13 đã đưa ý kiến …
25th người hâm mộ :P đã đăng hơn một năm qua
Gwiazdeczka đã đưa ý kiến …
1st người hâm mộ :D đã đăng hơn một năm qua