Leyton vs. Brucas Pop Quiz

Brooke: I wanted the Lucas Scott from the bờ biển, bãi biển that _______ telling the world that he's the one for me.
Choose the right answer:
Option A time
Option B ngày
Option C night
 johitalandia posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save