Kawaii thực phẩm Updates

a photo đã được thêm vào: Kawaii sushi hơn một năm qua by celeste0502
a poll đã được thêm vào: Does any one agree with me that the cherries on this bánh nướng xốp, bánh nướng xốp, muffin look like eyes? hơn một năm qua by celeste0502
a pop quiz question đã được thêm vào: What dose Kawaii mean in Japanese? hơn một năm qua by terah1207
a comment was made to the poll: Which is cutest? hơn một năm qua by terah1207
a poll đã được thêm vào: Which is cutest? hơn một năm qua by terah1207