Jewel Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

Johnmenard1234 đã đưa ý kiến …
add me as a friend pleas đã đăng hơn một năm qua
heart
Squall1982 đã đưa ý kiến …
what ... only 1745 những người hâm mộ ?!
I tình yêu her voice... she need thêm những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
heart
Squal đã đưa ý kiến …
my yêu thích song bởi Jewel is Intuition đã đăng hơn một năm qua
cool
shadowdark112 đã đưa ý kiến …
yea stay here 4ever rocks đã đăng hơn một năm qua
kataangfan đã đưa ý kiến …
my yêu thích song bởi jewel is hands. đã đăng hơn một năm qua
YoungWildFree đã đưa ý kiến …
"Stay Here Forever" is my fave song of her's... ♥
1,391th fan... ♥ đã đăng hơn một năm qua