JD and Elliot Pop Quiz

"If I had the choice of hanging out with anyone in the entire world hoặc sitting at trang chủ with bạn eating_____watching a crappy TV show, I’d choose bạn every time.”
 "If I had the choice of hanging out with anyone in the entire world hoặc sitting at trang chủ with bạn eating_____watching a crappy TV show, I’d choose bạn every time.”
Choose the right answer:
Option A lát khoai tây
Option B pizza, bánh pizza, bánh pizza
Option C Pretzels
Option D bắp rang bơ, bỏng ngô
 LovesScrubs posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save