trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor talking.

Shane Harper<33
 Post a picture of an actor talking.
*
smooth boy
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
tình yêu them <3
select as best answer
 tình yêu them <3
posted hơn một năm qua 
*
Is that nemily i spot togethar? xD
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
of course XD
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
They still not togethar? xD
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
no and they never will be XD
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
JB!
select as best answer
 JB!
posted hơn một năm qua 
*
awwwwwwwwwwwwwwwww that pout :O
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
musikluver94 said:
Matt Lanter <3
select as best answer
 Matt Lanter <3
posted hơn một năm qua 
*
YUM!!
victoria7011 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
oh,how I tình yêu to hear that yummy and sexy British accent<3
select as best answer
 oh,how I tình yêu to hear that yummy and sexy British accent<3
posted hơn một năm qua 
next question »