High Heels Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

KittyBlue đã đưa ý kiến …
Oh yes got my dedicated medal! đã đăng hơn một năm qua
wink
sini12 đã đưa ý kiến …
It hurts my legs LOL

But They look Sexy ;) đã đăng hơn một năm qua
Katie219 đã đưa ý kiến …
Okay, don't learn this the HARD WAY, but asleep feet and heels DON'T MIX! Lesson learned! đã đăng hơn một năm qua
smile
opaquemystique đã đưa ý kiến …
As much as I like a nice heel, I still like my sneakers, Converse to be exact :). I'm a bit thêm on the sporty-girly side. đã đăng hơn một năm qua
sad
FLUFFYMUFFIN đã đưa ý kiến …
High heels arent good for your feet tho... đã đăng hơn một năm qua
heart
Raghad20 đã đưa ý kiến …
tình yêu high heels <3 đã đăng hơn một năm qua
highheellover đã đưa ý kiến …
My yêu thích high heels are the ones made bởi Rosa Shoes in England. There are two pairs in my collection. đã đăng hơn một năm qua
highheellover đã đưa ý kiến …
I still have my late wife's collection that she wore for me. đã đăng hơn một năm qua
RnBStar13 đã đưa ý kiến …
Mine are never off my feet! :) đã đăng hơn một năm qua
highheellover đã bình luận…
What style do bạn like? hơn một năm qua
RnBStar13 đã bình luận…
Platform heels :) hơn một năm qua
heart
leyla11 đã đưa ý kiến …
I tình yêu high heels đã đăng hơn một năm qua
Emmett4eva đã đưa ý kiến …
hey! Im a tom boy but I can still wear heels!!! đã đăng hơn một năm qua
Bubba38 đã bình luận…
same here :) hơn một năm qua