Hattori Heiji Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

akira021 đã đưa ý kiến …
HEIJI LIKE KAZUHA NOT AYUMI . đã đăng hơn một năm qua
blush
Joshi34 đã đưa ý kiến …
Hei-chan likes Ay-chan (I'm referred Hei-chan as Heiji while I'm referred Ay-Chan as Ayumi) đã đăng hơn một năm qua
smile
Shin111 đã đưa ý kiến …
Hei-kun,are bạn with Shinichi-kun? đã đăng hơn một năm qua
smile
Joshi34 đã đưa ý kiến …
Hattori-kun omenai đã đăng hơn một năm qua
wink
shin-kun1412 đã đưa ý kiến …
I like Hattori...He already know Conan-kun identity but he want to keep silent and always help conan-kun.But I think his skin a little bit dark...-_-" đã đăng hơn một năm qua