Fran Kranz Updates

an icon đã được thêm vào: Marty Mikalski hơn một năm qua by Bibi69
a comment was made to the poll: Had bạn seen Fran in anything before Dollhouse? hơn một năm qua by ellie_bellie135
a comment was made to the link: JourneyQuest Season Two (Fran Kranz joins) reaches $60K goal hơn một năm qua by monpetit
a link đã được thêm vào: JourneyQuest Season Two (Fran Kranz joins) reaches $60K goal hơn một năm qua by monpetit
a comment was made to the pop quiz question: which character did Fran Kranz played in Dollhouse ? hơn một năm qua by 4u4abs
a pop quiz question đã được thêm vào: which character did Fran Kranz played in Dollhouse ? hơn một năm qua by 4u4abs