tạo phiếu bầu

Disney Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị disney số phiếu bầu (12301-12400 of 14034)
người hâm mộ lựa chọn: Cruella De Vil
41%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Hades
38%
19%
hòa!
24%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Tarzan
65%
35%
hòa!
50%
50%
hòa!
31%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
43%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Robin mui xe
24%
14%
người hâm mộ lựa chọn: I wish we'd never have to grow up, off to Neverland!
42%
23%
người hâm mộ lựa chọn: The chịu, gấu and the Bow
68%
33%
người hâm mộ lựa chọn: I don't know, maybe..
49%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
65%
35%
hòa!
22%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ARISTA
18%
14%
người hâm mộ lựa chọn: SQUIRT
30%
17%
người hâm mộ lựa chọn: SULLEY
27%
18%
người hâm mộ lựa chọn: BALOO
18%
14%
hòa!
24%
24%
hòa!
19%
19%
người hâm mộ lựa chọn: POCAHONTAS
35%
20%
người hâm mộ lựa chọn: JANE
33%
17%
người hâm mộ lựa chọn: MEGARA
33%
17%
người hâm mộ lựa chọn: BELLE
40%
16%
người hâm mộ lựa chọn: MUSHU
36%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: RANDALL
23%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Công chúa Công chúa Anastasia
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: NALA
35%
17%
người hâm mộ lựa chọn: NAVEEN
33%
14%
người hâm mộ lựa chọn: FROLLO
20%
15%
người hâm mộ lựa chọn: When We're Human (Princess and the Frog)
20%
15%
người hâm mộ lựa chọn: PRINCE PHILIP
27%
23%
hòa!
22%
22%
người hâm mộ lựa chọn: hoa nhài
36%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
35%
25%
người hâm mộ lựa chọn: He's A Tramp (Lady and the Tramp)
35%
25%
người hâm mộ lựa chọn: HADES
33%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Tarzan and Jane
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: HATTER
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: THE SULTAN
52%
33%
người hâm mộ lựa chọn: JAQ
45%
30%
người hâm mộ lựa chọn: JONH SMITH
47%
21%
người hâm mộ lựa chọn: MALEFICENT
53%
32%
người hâm mộ lựa chọn: MRS. INCREDIBLE
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: GRILL
32%
16%
người hâm mộ lựa chọn: ARIEL
33%
14%
người hâm mộ lựa chọn: PRINCE CHARMING
61%
28%
hòa!
30%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
32%
26%
người hâm mộ lựa chọn: #1
52%
21%
người hâm mộ lựa chọn: #4
32%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Grandmother Fa (Mulan)
62%
22%
người hâm mộ lựa chọn: HADES
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: BOO
32%
26%
người hâm mộ lựa chọn: KUZCO
32%
26%
người hâm mộ lựa chọn: DONALD
40%
15%
người hâm mộ lựa chọn: MARIE
32%
21%
người hâm mộ lựa chọn: THUMBER
45%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ALICE
32%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
26%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Lọ lem
32%
23%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: PONGO
29%
19%
người hâm mộ lựa chọn: LADY
38%
19%
người hâm mộ lựa chọn: MEEKO
29%
24%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tinkerbell
39%
17%
người hâm mộ lựa chọn: màu tím
33%
14%
người hâm mộ lựa chọn: DORI
32%
16%
người hâm mộ lựa chọn: PETER
33%
24%
người hâm mộ lựa chọn: MEGARA
74%
26%
người hâm mộ lựa chọn: WOODY
30%
13%
người hâm mộ lựa chọn: SCUTTLE
40%
25%
người hâm mộ lựa chọn: KIDA
45%
25%
hòa!
24%
24%
hòa!
32%
32%
người hâm mộ lựa chọn: KALA
50%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Mulan
33%
19%
người hâm mộ lựa chọn: BELLE
32%
16%
người hâm mộ lựa chọn: TIANA
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Tarzan 2
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: The Hunchback of Notre Dame II
33%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Phoebus
64%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Beast
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: PHIL
39%
22%
người hâm mộ lựa chọn: AMELIA
41%
35%
người hâm mộ lựa chọn: ABDOMINABLE SNOWMAN
35%
29%
người hâm mộ lựa chọn: PACHA
63%
16%
người hâm mộ lựa chọn: GOOFY
57%
29%
hòa!
39%
39%
người hâm mộ lựa chọn: ABIGAIL AND AMELIA
26%
21%
người hâm mộ lựa chọn: BAMBI'S MOTHER
42%
26%
người hâm mộ lựa chọn: SHERE-KHAN
65%
15%
người hâm mộ lựa chọn: RAZPUTIN
37%
32%
người hâm mộ lựa chọn: EEYORE
39%
22%
người hâm mộ lựa chọn: TWEDLEDDE AND TWEDLEDDUM
28%
22%
người hâm mộ lựa chọn: THE SULTAN
47%
35%
người hâm mộ lựa chọn: PRINCE CHARMING
47%
18%
người hâm mộ lựa chọn: GOOSEY LOOSEY
33%
27%
người hâm mộ lựa chọn: NAVEEN AS FROG
47%
29%