After School Updates

a comment was made to the poll: Kevin vs. Kibum of U-KISS for Nana of After School? cách đây 4 tháng by Girl_Godzilla21
a video đã được thêm vào: DIVA hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: AH hơn một năm qua by usernameinvalid
a comment was made to the poll: My hàng đầu, đầu trang 5 After School songs; which is your favorite? hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 After School songs; which is your favorite? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Who suited the concept for Because of bạn the best? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Who is your No.1 yêu thích member in After School? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: yêu thích After School Member is.... hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: PRODUCE48 [단독/직캠] 일대일아이컨택ㅣ이가은 - Ariana Grande ♬Side To Side hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: PRODUCE48 플레디스_이가은, 허윤진 ♬Havana @기획사별 퍼포먼스 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: PRODUCE48 플레디스ㅣ이가은ㅣ저의 이야기를 들려드릴게요 @자기소개_1분 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: PRODUCE48 [단독/1회] 만약 데뷔를 하지 않았었다면...ㅣ180615 EP.1 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: PRODUCE48 [48스페셜] 도전! 아.이.컨.택ㅣ이가은(플레디스) 180615 EP.0 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] PD48 Individual PR - Pledis | Lee Kaeun (이가은) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 180510 PRODUCE 48 첫인사 가은 직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a link đã được thêm vào: Produce 48 Kaeun thông tin các nhân hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 151227 S.A.F 3.레이나(Reina) - 한여름밤의 꿀 [직캠 Fancam] by.힙합가이 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 151227 S.A.F 2.레이나(Reina) Interview [직캠 Fancam] by.힙합가이 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 151227 S.A.F 1.레이나(Reina) - 모르겠다 [직캠 Fancam] by.힙합가이 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 151227 S.A.F 1.레이나(Reina) - 모르겠다 [직캠 Fancam] by.힙합가이 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 031913 Lee Jooyeon Happy Birthday! hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 130616 애프터스쿨 인기가요 미니팬미팅 주연 위주 직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: After School Jooyeon - Maruko CF hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: After School Jooyeon - Maruko CF The Making hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: GD and Jooyeon post similiar bức ảnh at the same time hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [fancam] 120722 그린그루브 페스티벌 after school Juyeon because of bạn hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: After School - Flashback (JooYeon Parts / Live Compilation) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: After School - First tình yêu (JooYeon Parts / Live Compilation) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: YG Ent. Finally Responded to dating rumors of G-Dragon & Jooyeon hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: "Proof" That G-Dragon and Lee Jooyeon Are In Relationships hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Dispatch Revealed Their New Couple for 2018: G-Dragon and Former After School's Jooyeon hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [fancam] 120706 afterschool jungah(애프터스쿨 정아) - bang!(뱅!) @ guess party hơn một năm qua by usernameinvalid
a poll đã được thêm vào: Which outfits do bạn like more? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: [푸마] PUMA Women | #DoYou with NANA hơn một năm qua by Syarah26
a video đã được thêm vào: Afterschool - Night Into the Sky hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Ah hoặc Dressing Room? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: 【TVPP】After School - DIVA (New Member: U-ie), 애프터스쿨 - 디바 @ hiển thị âm nhạc Core Live hơn một năm qua by C8rissy
a video đã được thêm vào: 【TVPP】After School RED - In the Night Sky, @ hiển thị âm nhạc Core Live hơn một năm qua by C8rissy
a video đã được thêm vào: 【TVPP】After School - AH!, 애프터스쿨 - 아! @ Hot Debut Stage, hiển thị âm nhạc Core Live hơn một năm qua by C8rissy
a video đã được thêm vào: Shh / AFTERSCHOOL hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: Heaven / AFTERSCHOOL hơn một năm qua by usernameinvalid
an icon đã được thêm vào: ♬ After School ♬ hơn một năm qua by C8rissy
a comment was made to the poll: Who is your yêu thích member in After School? hơn một năm qua by warvoly
a comment was made to the poll: Nana Vs. Lizzy hơn một năm qua by warvoly
a comment was made to the poll: Jooyeon vs. Raina hơn một năm qua by warvoly
a comment was made to the poll: Nana vs. Uee hơn một năm qua by warvoly
a comment was made to the poll: Nana vs. Yoona hơn một năm qua by warvoly
a comment was made to the poll: Who is your least yêu thích member? hơn một năm qua by warvoly
a comment was made to the poll: Who is thêm beautiful? hơn một năm qua by warvoly
a video đã được thêm vào: [60fps] 150910 서울드라마어워즈 유이 시상 직캠 bởi Spinel hơn một năm qua by usernameinvalid