thành viên fanpop từ năm September 2007

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: Shawshank Redemption and 6th Sense
    Favorite Musician: My Pandora Station is set on James Blunt
    Favorite Book or Author: Who Moved My Cheese (Latest yêu thích Book)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi