lacota dennis

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 22 years old
  • proyr, United States of America
  • Favorite TV Show: the suit life of zack and cody
    Favorite Movie: Trăng non
    Favorite Musician: juastin bieber
    Favorite Book or Author: Trăng non
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cota32297 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
WHO LOVES JUSTIN BIEBER A WHOLE BUNCH?
đã đăng hơn một năm qua
Bieberz_Shawty đã bình luận…
meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hơn một năm qua
naturalgirl13 đã bình luận…
i know i do alot hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #1 BELIEBER RIGHT HERE !!!!!!!!!(: hơn một năm qua
heart
cota32297 đã đưa ý kiến …
JUSTIN BIEBER IS SO HOT AND SEXY đã đăng hơn một năm qua
cota32297 đã đưa ý kiến …
I tình yêu JUSTIN BIEBER đã đăng hơn một năm qua