Chiara Yulia

thành viên fanpop từ năm December 2015

  • Female, 42 years old
  • jakarta, bekasi
  • Favorite Musician: Taylor nhanh, swift Katy Perry
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
chiara77 đã đưa ý kiến về Seifer Almasy
I tình yêu SEIFER ALMASY KILL SQUALL LEONHART
IN ELECTRIC TORTURE ROOM AT GALBADIA PRISON đã đăng cách đây 29 ngày
chiara77 đã đưa ý kiến về Final fantaisie VIII
FINAL fantaisie VIII REMASTERED 3RD SEPTEMBER 2019 đã đăng cách đây một tháng 1
chiara77 đã bình luận…
FINAL fantaisie VIII REMASTERED TODAY cách đây một tháng 1
chiara77 đã đưa ý kiến về Squall
SQUALL LEONHART HUMAN GAMER INSOMNIA IN fanpop đã đăng cách đây một tháng 1