Bayleigh

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 21 years old
  • Nebraska
  • Favorite TV Show: Gilmore Girls
    Favorite Movie: Eclipse
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift justin bieber selena gomez cody simpson ryan beatty
    Favorite Book or Author: Hừng đông
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

alice_fav-fan đã đưa ý kiến về Gilmore Girls
I am obssessed with Gilmore Girls!!!!!!!!!!!I tình yêu it so much!!!It ticks me off that thet stopped filming it.But i tình yêu it. Its funny romantic and its a LOT like my life!!!!!!!!!!Lauren graham and alexis bledel are my yêu thích ACTRESSESS in the WHOLE!!!!!!!!!!WORLD!!!!!!!!!!!!!!!!!!I tình yêu gilmore girls. đã đăng hơn một năm qua
alice_fav-fan đã đưa ý kiến về Alice Cullen
good news ashle greene and kellan lutz are signed in for the movie đã đăng hơn một năm qua
moolah đã bình luận…
thats not GOOD news thats GREAT news...lol!:D hơn một năm qua
alice_fav-fan đã đưa ý kiến về Alice Cullen
I tình yêu alice but someone else might play alice in breaking dawn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:( đã đăng hơn một năm qua
AliceChase22 đã bình luận…
no Ashley Greene has to play alice hoặc it wont be alice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
ianandmollie đã bình luận…
If it turns that way I would not see the movie even thought is my fav book hơn một năm qua
alice_fav-fan đã bình luận…
same here it wouldnt be the same i would hate if that happened hơn một năm qua
littlelemon đã bình luận…
Nooooooooo! Ashley is perfect, she can't be replaced! hơn một năm qua