Ana Montoya

thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Female, 21 years old
  • Happy Harbor, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

Spirit-YJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*wanders around* Anyone home? đã đăng hơn một năm qua
Spirit-YJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*wanders around cave* This place is never-ending.... Where'd the training room go? đã đăng hơn một năm qua
CoaxochYJ đã bình luận…
*Clings to her leg* To lefts and a right... hơn một năm qua
Spirit-YJ đã bình luận…
W-what? When did bạn get there? *shakes bạn off* hơn một năm qua
Spirit-YJ đã bình luận…
Nice to meet bạn too... *glances behind me* hơn một năm qua
Spirit-YJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*sits cross-legged on đi văng đọc a book, looking up occasionally and looking around* đã đăng hơn một năm qua
TheReaperYJ đã bình luận…
Sitting in shadows watching* hơn một năm qua
Spirit-YJ đã bình luận…
Why? *sighs* Nevermind... I tend to get a bit nosey sometimes... I'll just... I'll go find Harmon... hơn một năm qua
TheReaperYJ đã bình luận…
Not nosey.....curious... *Fades completely* hơn một năm qua