Myf

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 26 years old
  • the land of Những câu chuyện về rồng and poets
  • Favorite TV Show: Torchwood, Primeval, Robin Hood, Gilmore Girls, Moonlight, Krod Mandoon
    Favorite Movie: Austrailia hoặc Interview with the Vampire hoặc League of Extrodinary Gentlemen
    Favorite Musician: Nickelback, Jonas bros( I know Disney but i tình yêu them!)
    Favorite Book or Author: Where Rainbows End bởi Cecelia Ahern
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
FriendsIsMyLife trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Wnaeth dy 'motto' neud I fi chwerthin!! LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Claudia4599 đã đưa ý kiến …
My faimily is too! I have a câu hỏi what is Where Rainbows end about? đã đăng hơn một năm qua
Myf_1992 đã bình luận…
Its about two best friends, from the age of 5, and about how they grow up and fall in love, but things keep gettibg in the way. hơn một năm qua
I will smash your back doors in! Bang-tidy. đã đăng hơn một năm qua