Katrin Poulina Vang

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 22 years old
  • Nordskáli, Faroe Islands
  • Favorite Musician: Justin Bieber
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

KatrinBieber đã đưa ý kiến …
I tình yêu Justin Bieber!! He's the best<3
PS. I tình yêu bạn guys, who tình yêu Justin Bieber:* đã đăng hơn một năm qua
KatrinBieber đã đưa ý kiến về Justin Bieber
You're the best!!:* đã đăng hơn một năm qua
smile
MJSweetAngel đã đưa ý kiến …
Welcome to fanpop and thanks for adding me :) đã đăng hơn một năm qua
KatrinBieber đã bình luận…
Thanks.. And NP(; hơn một năm qua