Julia F

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 27 years old
  • New Jersey, United States of America
  • Favorite TV Show: Hetalia: World Series
    Favorite Movie: Hetalia movie
    Favorite Musician: Mindless Self Indulgence
    Favorite Book or Author: Umm.. a book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BeB đã đưa ý kiến …
xD I tình yêu your biểu tượng and name!!! đã đăng hơn một năm qua
FrUKyeah đã đưa ý kiến về Hetalia Poland
I rp as him on Facebook :3 đã đăng hơn một năm qua
Marika_1996 đã bình luận…
Yaay! There's a chance I've met bạn there ^^ hơn một năm qua