Cameron Atkinson

thành viên fanpop từ năm February 2015

  • Male, 17 years old
  • Perth, W.A
  • Favorite TV Show: Sonic boom
    Favorite Movie: Terminater Genesis
    Favorite Book or Author: whatever the fanfiction comes up with
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shadow-omega đã đưa ý kiến …
xin chào hows it going, new comer? đã đăng hơn một năm qua
shadow-omega đã bình luận…
im not trying to be mean, i just say hat to ppl who are new to fanpop hơn một năm qua