natalie Zamorano

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 26 years old
  • San Ysidro, CA
  • Favorite Musician: One Direction
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

worried
18596 đã đưa ý kiến …
can some one help me i don't know how to use this đã đăng hơn một năm qua
big smile
18596 đã đưa ý kiến về One Direction
i tình yêu one direction ! đã đăng hơn một năm qua