thêm hình ảnh

Vampire Academy Hình ảnh

thêm video

Vampire Academy Video

tạo phiếu bầu

Vampire Academy Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Im not...but i feel sorry for bạn :[ & im sure bạn wont have to wait much longer.
67%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 9-10 / Love.
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 9-10 / Love.
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 9-10 / Love.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Michelle Trachtenberg
47%
27%
thêm vampire academy số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Vampire Academy Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm vampire academy các câu trả lời >>  
viết bài

Vampire Academy Các Bài Viết

thêm vampire academy các bài viết >>  

Vampire Academy tường

obsessedwithtmr đã đưa ý kiến …
Does anyone want to start a Vampire Academy RP? (I haven't read the bloodlines series yet so it wouldn't include that...) but Richelle Mead's characters and OC's would both be acceptable. đã đăng hơn một năm qua
Tigu701 đã đưa ý kiến …
I tình yêu the movie and I have not read the sách yet. đã đăng hơn một năm qua
NCISLuverjk93 đã bình luận…
bạn should read the books, they're A MILLION times better than that movie! hơn một năm qua
dragongamer22 đã đưa ý kiến …
I liked the sách better đã đăng hơn một năm qua
NCISLuverjk93 đã bình luận…
Who didn't? Lol. The movie was crap. hơn một năm qua