thêm hình ảnh

Tokyo Ghoul:re Hình ảnh

thêm video

Tokyo Ghoul:re Video

tạo phiếu bầu

Tokyo Ghoul:re Số Phiếu Bầu

chưa có câu hỏi nào được đặt ra bạn hãy là người đầu tiên!
thêm câu hỏi

Tokyo Ghoul:re Các Câu Trả Lời

chưa có câu trả lời nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!

Tokyo Ghoul:re đường Dẫn

thêm tokyo ghoul:re đường dẫn >>  

Tokyo Ghoul:re tường

smile
applebear123 đã đưa ý kiến …
Tokyo Ghoul Re: / Season 3 Episode 13 will air in october 2018. đã đăng cách đây 3 tháng
blush
applebear123 đã đưa ý kiến …
so is it real that they are going to release season three?? some say the news is real and some say its just a rumor! đã đăng cách đây 11 tháng
DisneyPrince88 đã bình luận…
It’s real dude. The Japanese voice actor of Ken Kaneki also announced it cách đây 11 tháng
applebear123 đã bình luận…
oh ok ok thanks cách đây 11 tháng
DisneyPrince88 đã bình luận…
You’re welcome cách đây 11 tháng