thêm hình ảnh

Tokyo Ghoul:re Hình ảnh

thêm video

Tokyo Ghoul:re Video

tạo phiếu bầu

Tokyo Ghoul:re Số Phiếu Bầu

chưa có câu hỏi nào được đặt ra bạn hãy là người đầu tiên!
thêm câu hỏi

Tokyo Ghoul:re Các Câu Trả Lời

chưa có câu trả lời nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!

Tokyo Ghoul:re đường Dẫn

thêm tokyo ghoul:re đường dẫn >>  

Tokyo Ghoul:re tường

smile
applebear123 đã đưa ý kiến …
Tokyo Ghoul Re: / Season 3 Episode 13 will air in october 2018. đã đăng cách đây 29 ngày
blush
applebear123 đã đưa ý kiến …
so is it real that they are going to release season three?? some say the news is real and some say its just a rumor! đã đăng cách đây 8 tháng
DisneyPrince88 đã bình luận…
It’s real dude. The Japanese voice actor of Ken Kaneki also announced it cách đây 8 tháng
applebear123 đã bình luận…
oh ok ok thanks cách đây 8 tháng
DisneyPrince88 đã bình luận…
You’re welcome cách đây 8 tháng