The X-Files Pop Quiz

Who provides the voice of Ed's tattoo in "Never Again"?
Choose the right answer:
Option A cây ô rô, hoa huệ, cây ô rô, hoa huệ, holly Hunter
Option B Gillian Anderson
Option C Diane Lane
Option D Jodi Foster
 geminigurl89 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save