Elise

thành viên fanpop từ năm November 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
Stelena-Finchel trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I hope your ngày is as wonderful as bạn are ¯`·.¸¸.ҨҩҨҩ ♥ đã đăng cách đây 4 tháng
smile
JosepineJackson trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for being my fan. đã đăng cách đây 9 tháng
smile
Makeupdiva trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add! đã đăng cách đây 11 tháng