ngôi sao Trek - Enterprise Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

hoosejamesl đã đưa ý kiến …
I want to be on your ship đã đăng cách đây 4 tháng
bedford08 đã đưa ý kiến …
I am 69 YO and been watching ngôi sao Trek since it's inception and,ruling out the original series, this has finest writing, casting and story line of any of the remaining series.It is a shame it was shown on a non main stream network. Like "Space, above and beyond" it was in the wrong place at the wrong time. All of our loss. đã đăng hơn một năm qua