thêm hình ảnh

Spike Hình ảnh

thêm video

Spike Video

tạo phiếu bầu

Spike Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Season 7: Chosen
57%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Drue
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Spike
82%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Season 6
Season 6
50%
Season 5
25%
hòa!
Season 4
40%
Season 5
40%
thêm spike số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Spike Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm spike các câu trả lời >>  
viết bài

Spike Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Spike đường Dẫn

thêm spike đường dẫn >>  

Spike tường

nmcil đã đưa ý kiến …
Celebrate your Spike tình yêu for Buffy's anniversary - Welcome to the Hellmouth originally aired March 10, 1997. Watch one of your yêu thích Spike centered episodes - đã đăng hơn một năm qua
heart
JesseIsLoveMD đã đưa ý kiến …
Logged on today and checked my medals. I'm finally a die hard fan!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smvgirl1988 đã đưa ý kiến …
xin chào spike những người hâm mộ if your người hâm mộ go to people's choice and vote spike one thêm day!!! đã đăng hơn một năm qua