trả lời câu hỏi này

Scrubs Câu Hỏi

Is the tattoo on the Todd real?

 Is the tattoo on the Todd real?
 Chloe28 posted hơn một năm qua
next question »

Scrubs Các Câu Trả Lời

LovesScrubs said:
No. It's fake. =]
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
oh ok... I figured! Thnx
Chloe28 posted hơn một năm qua
next question »