Jelliot: Perfect. <3

thành viên fanpop từ năm May 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

LovesScrubs đã đưa ý kiến về Scrubs
Cougar Town has a lot of Scrubs guest stars in the tiếp theo couple weeks. Watch on Tuesdays at 8:30e on ABC.

link đã đăng hơn một năm qua
remlap đã bình luận…
Utter cop out to try to draw Scrubs những người hâm mộ to a clearly failing show. hơn một năm qua
LovesScrubs đã bình luận…
Wow. That's rude. It's a great show. It's because of that attitude the hiển thị is on the bubble. No one gives it a fighting chance. hơn một năm qua
remlap đã bình luận…
It was failing simply due to being bumped to mid season and losing its an toàn, két an toàn spot of after Modern Family. hơn một năm qua
LovesScrubs đã đưa ý kiến về Cougar Town
COUGAR TOWN SEASON 3 IS ON NOW! TUESDAYS AT 8:30 ON ABC. WE NEED THE RATINGS! WATCH WITH ALL YOUR FRIENDS! đã đăng hơn một năm qua
SarahChalkeLove đã đưa ý kiến …
xin chào there! I think i've found someone who loves Scrubs as much as i do! :'D đã đăng hơn một năm qua
SarahChalkeLove đã bình luận…
Also, how do bạn get Fanatic medals? :) hơn một năm qua
LovesScrubs đã bình luận…
Hi! Always nice to meet a Scrubs fan! hơn một năm qua
LovesScrubs đã bình luận…
It is! ;] hơn một năm qua