trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

How do I xóa a câu hỏi kiểm tra câu hỏi that I made that's incorrect?

There's no xóa button, and I tried reporting it...but it won't go away!

Help me báo cáo it? Please.... ;A;

link
*
Omg, it's not gone yet! >.<
CielXlizzy19 posted hơn một năm qua
 CielXlizzy19 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

BlindBandit92 said:
I'll help bạn báo cáo it.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Thank you! >.<
CielXlizzy19 posted hơn một năm qua
*
Np
BlindBandit92 posted hơn một năm qua
izfan9500 said:
D'aaw, don't worry Ciel, I'll help you. :3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
*triple glomp huggle combo* Can't thank bạn enough!
CielXlizzy19 posted hơn một năm qua
*
*is triple glomp huggled* Np~ :3
izfan9500 posted hơn một năm qua
egyptprincess7 said:
I shall help bạn báo cáo it. *Puts on glasses*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
*huggle* Arigatou!
CielXlizzy19 posted hơn một năm qua
Misscheney1 said:
i'll help too bởi reporting
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
*glomp* ^^
CielXlizzy19 posted hơn một năm qua
*
^-^ you're welcome
Misscheney1 posted hơn một năm qua
next question »