thêm hình ảnh

Legendary Pokemon [X,EX hoặc EXA] Hình ảnh

thêm video

Legendary Pokemon [X,EX hoặc EXA] Video

chưa có đường dẫn video nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!
tạo phiếu bầu

Legendary Pokemon [X,EX hoặc EXA] Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Lugia EX
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: lugia
40%
20%
thêm legendary pokemon [x,ex hoặc exa] số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Legendary Pokemon [X,EX hoặc EXA] Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm legendary pokemon [x,ex hoặc exa] các câu trả lời >>  

Legendary Pokemon [X,EX hoặc EXA] đường Dẫn

No links have been posted yet. bạn hãy là người đầu tiên!

Legendary Pokemon [X,EX hoặc EXA] tường

mew151 đã đưa ý kiến …
Mew is the strongest Legendary pokemon so far. Right? đã đăng hơn một năm qua
BabyMew đã bình luận…
Yeah. hơn một năm qua