• Jane Austen sách. Taken from drawings for Jane Austen novels. HD Wallpaper and background images in the Jane Austen club tagged: wallpaper jane austen art.

    hâm mộ 4 những người hâm mộ
    Fanatic    Taken from drawings for Jane Austen novels (nguồn: link)

    từ khóa: hình nền, jane austen, art

 *Jane Austen*
*Jane Austen*
Kiêu hãnh và định kiến
Kiêu hãnh và định kiến
 Pride & Prejudice Character Map
Pride & Prejudice Character Map
 Austen Banner
Austen Banner
 Jane Austen sách
Jane Austen sách
 Jane Austen sách
Jane Austen sách
 Emma
Emma
 Persuasion
Persuasion
 ** Persuasion**
** Persuasion**
Kiêu hãnh và định kiến
Kiêu hãnh và định kiến
 Sense & Sensibility BBC
Sense & Sensibility BBC
 Sense & Sensibility BBC
Sense & Sensibility BBC
 Emma
Emma
 Catherine Morland, Anne Elliot & Fanny Price
Catherine Morland, Anne Elliot & Fanny Price
 Jane Austen
Jane Austen
 Pride and Prejudice 1995
Pride and Prejudice 1995
 Persuasion1
Persuasion1
 Jane Austen
Jane Austen
 Jane Austen sách
Jane Austen sách
 Jane Austen phim chiếu rạp
Jane Austen phim chiếu rạp
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Sense & Sensibility
Sense & Sensibility
 Sense & Sensibility BBC
Sense & Sensibility BBC
 Emma
Emma
 Jane Austen
Jane Austen
 Sense & Sensibility
Sense & Sensibility
 Northanger Abbey (2007)
Northanger Abbey (2007)
 Northanger Abbey (2007)
Northanger Abbey (2007)
 Becoming Jane
Becoming Jane
 Book Cover
Book Cover
 Book Cover
Book Cover
 Sense & Sensibility BBC
Sense & Sensibility BBC
 Emma
Emma
 Pride and Prejudice 1995
Pride and Prejudice 1995
 Northanger Abbey
Northanger Abbey
 Emma
Emma
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Persuasion
Persuasion
 Emma
Emma
 Pride and Prejudice (1995)
Pride and Prejudice (1995)
 Miss Bates
Miss Bates
 Finally
Finally
 Emma
Emma
 P&P 1995
P&P 1995
 P&P 1995
P&P 1995
 Lizzy and Mr. Darcy
Lizzy and Mr. Darcy
 Pride and Prejudice 1995
Pride and Prejudice 1995
 Mansfield Park
Mansfield Park
 Emma
Emma
 Emma Woodhouse
Emma Woodhouse
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Emma
Emma
 Persuasion
Persuasion
 Jane Austen
Jane Austen
 Pride and Prejudice 1995
Pride and Prejudice 1995
 Northanger Abbey
Northanger Abbey
 Emma
Emma
Kiêu hãnh và định kiến
Kiêu hãnh và định kiến
 Lizzy and Mr. Darcy
Lizzy and Mr. Darcy
Kiêu hãnh và định kiến
Kiêu hãnh và định kiến
 Becoming Jane
Becoming Jane
 Robert Martin, Emma
Robert Martin, Emma
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 P&P 1995
P&P 1995
 Jane Austen
Jane Austen
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Pride and Prejudice
Pride and Prejudice
 Emma Woodhouse
Emma Woodhouse
 Becoming Jane
Becoming Jane
 Pride and Prejudice (1995)
Pride and Prejudice (1995)
 Northanger Abbey
Northanger Abbey
 Book Cover
Book Cover
 Book Cover
Book Cover
 Book Cover
Book Cover
 Pride and Prejudice 1995
Pride and Prejudice 1995
 Northanger Abbey (2007)
Northanger Abbey (2007)
 Sense & Sensibility BBC
Sense & Sensibility BBC
 Emma
Emma
 Pride and Prejudice 1995
Pride and Prejudice 1995
 Pride and Prejudice
Pride and Prejudice
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Northanger Abbey
Northanger Abbey
 Becoming Jane
Becoming Jane
 Book Cover
Book Cover
 Northanger Abbey
Northanger Abbey
 Emma
Emma
 Mansfield Park
Mansfield Park
 Persuasion
Persuasion
 Emma
Emma
 Pride and Prejudice 1995
Pride and Prejudice 1995
 Pride and Prejudice 1995
Pride and Prejudice 1995
 Emma
Emma
 Pride and Prejudice (2005)
Pride and Prejudice (2005)
 Jane Austen phim chiếu rạp
Jane Austen phim chiếu rạp
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Mansfield Park
Mansfield Park
 Emma
Emma
 Emma's Father Mr Woodhouse
Emma's Father Mr Woodhouse
 Harriet Smith
Harriet Smith
 Emma
Emma
 Emma
Emma
 Northanger Abbey
Northanger Abbey
 Elizabeth Benentt
Elizabeth Benentt
 Miss Austen Regrets
Miss Austen Regrets
 Death comes to Pemeberley
Death comes to Pemeberley
 Death comes to Pemeberley
Death comes to Pemeberley
 Miss Austen Regrets
Miss Austen Regrets
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Northanger Abbey (2007)
Northanger Abbey (2007)
 Sense & Sensibility BBC
Sense & Sensibility BBC
 Emma
Emma
 Becoming Jane
Becoming Jane
 Emma
Emma
 Emma
Emma
 Death comes to Pemeberley
Death comes to Pemeberley
 Death comes to Pemeberley
Death comes to Pemeberley
 Death comes to Pemeberley
Death comes to Pemeberley
 Sense And Sensibility
Sense And Sensibility
 Sense And Sensibility
Sense And Sensibility
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Becoming Jane
Becoming Jane
 Emma
Emma
 Pride and Prejudice (1995)
Pride and Prejudice (1995)
 Pride and Prejudice (1995)
Pride and Prejudice (1995)
 Jane Austen phim chiếu rạp
Jane Austen phim chiếu rạp
 Jane Austen phim chiếu rạp
Jane Austen phim chiếu rạp
 Emma
Emma
 Emma
Emma
 Emma
Emma
 Mansfield Park
Mansfield Park
 Mansfield Park
Mansfield Park
 Mansfield Park
Mansfield Park
 Emma
Emma
 Emma
Emma
 Emma
Emma
 Emma
Emma
 Mr Weston
Mr Weston
 Sense And Sensibility
Sense And Sensibility
Kiêu hãnh và định kiến
Kiêu hãnh và định kiến
 Persuasion
Persuasion
 Northanger Abbey
Northanger Abbey
 Northanger Abbey
Northanger Abbey
 Sense & Sensibility BBC
Sense & Sensibility BBC
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Sense & Sensibility BBC
Sense & Sensibility BBC
 Emma
Emma
 Emma & Knightly
Emma & Knightly
 Emma & Mr Elton
Emma & Mr Elton
 Sense and Sensibility
Sense and Sensibility
 Fanny & Edmund
Fanny & Edmund
 Jane Austen
Jane Austen
 Darcy and Lizzie
Darcy and Lizzie
 Darcy and Lizzie
Darcy and Lizzie
 Lizzy and Mr. Darcy
Lizzy and Mr. Darcy
 Persuasion (2007)
Persuasion (2007)
 Persuasion (2007)
Persuasion (2007)
 Persuasion (2007)
Persuasion (2007)

1 comment

user photo
Lovely!
posted hơn một năm qua.