thêm hình ảnh

Frasier Hình ảnh

thêm video

Frasier Video

tạo phiếu bầu

Frasier Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: → She has no scruples, no ethics, and no reflection!
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Bebe Glazer
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ★ martin & rượu vàng, rượu vàng, sherry
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ...like frasier
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ✦ He and Roonie are still happily married. They have 2 chó now
67%
33%
thêm frasier số phiếu bầu >>  
viết bài

Frasier Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Frasier đường Dẫn

thêm frasier đường dẫn >>  

Frasier tường

heart
jlhfan624 đã đưa ý kiến …
Frasier is truly a one of a kind, way before its time kind of TV show. Special, charming, witty. We are all better off with Frasier in our lives. đã đăng cách đây 7 tháng
smile
Eric-uk đã đưa ý kiến …
There won't be another comedy like this again its a one off, so witty and funny đã đăng cách đây 9 tháng
Eric-uk đã đưa ý kiến …
Finished watching the series its been fantastic. Going to watch the outtakes hoặc bloopers should be fun LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng cách đây 9 tháng