thêm hình ảnh

Elder Scrolls V : Skyrim Hình ảnh

thêm video

Elder Scrolls V : Skyrim Video

tạo phiếu bầu

Elder Scrolls V : Skyrim Số Phiếu Bầu

hòa!
Nord
24%
Kahjiit
24%
hòa!
Compare stats, then take it
50%
Take it and then sell it!
50%
người hâm mộ lựa chọn: Expert-Legendary
Expert- Legendary
56%
Novice- Adept
44%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
43%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
60%
No but my character does
40%
thêm elder scrolls v : skyrim số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Elder Scrolls V : Skyrim Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
8 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm elder scrolls v : skyrim các câu trả lời >>  
viết bài

Elder Scrolls V : Skyrim Các Bài Viết

thêm elder scrolls v : skyrim các bài viết >>  

Elder Scrolls V : Skyrim đường Dẫn

thêm elder scrolls v : skyrim đường dẫn >>  

Elder Scrolls V : Skyrim tường

kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Fus ro dah! đã đăng hơn một năm qua
smirk
ParagonDiamond đã đưa ý kiến …
Should definitely play this game again... đã đăng hơn một năm qua
trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
Let's kill someone! ~Cicero đã đăng hơn một năm qua