thêm hình ảnh

Effy Stonem Hình ảnh

thêm video

Effy Stonem Video

tạo phiếu bầu

Effy Stonem Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: S4 - Mental illness/Struggling with demons/Trying to find herself.
61%
28%
người hâm mộ lựa chọn: I could sense something wasn`t going right with her but I couldn`t figure it out.
53%
38%
người hâm mộ lựa chọn: OMG!!!!!!!!!! Heck Yeah!!! tình yêu it!!!!
53%
26%
người hâm mộ lựa chọn: ME! She deserved some fucking proper closure to say the least.
80%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Yeah...though
69%
31%
thêm effy stonem số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Effy Stonem Các Câu Trả Lời

7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm effy stonem các câu trả lời >>  
viết bài

Effy Stonem Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Effy Stonem đường Dẫn

thêm effy stonem đường dẫn >>  

Effy Stonem tường

Effy_Stonem5567 đã đưa ý kiến …
i can't wait for the 7th season because effy will be in it đã đăng hơn một năm qua
abbietait đã đưa ý kiến …
Get back đã đăng hơn một năm qua
energizerbunny đã đưa ý kiến …
Skins Girls Spot

link đã đăng hơn một năm qua