thêm hình ảnh

Dream Diary Hình ảnh

thêm video

Dream Diary Video

tạo phiếu bầu

Dream Diary Số Phiếu Bầu

hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Yes! I think starting up a role play would be fun!
86%
7%
hòa!
40%
40%
người hâm mộ lựa chọn: người hâm mộ Fiction
ngườ i hâ m mộ Fiction
44%
FanFics
33%
người hâm mộ lựa chọn: I half like Dream Diary... it's not really my yêu thích spot.
I half like Dream Diary......
67%
YEEEEEES- SSS!!! This club is...
33%
thêm dream diary số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Dream Diary Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm dream diary các câu trả lời >>  
viết bài

Dream Diary Các Bài Viết

thêm dream diary các bài viết >>  

Dream Diary đường Dẫn

thêm dream diary đường dẫn >>  

Dream Diary tường

wolfcat343 đã đưa ý kiến …
So sleepy, tired, hungry, everyone have a goodnight, morning, wherever bạn are in the globe. I mean on the globe. Everyone stay dreaming. ^^ Hope we get thêm active fans, đã đăng hơn một năm qua
LightSoul99 đã bình luận…
Patience is a virtue :) hơn một năm qua
wolfcat343 đã bình luận…
indeed it is ^^ hơn một năm qua
sunny
LightSoul99 đã đưa ý kiến …
OH MY GAWSH!!!
I got a new medal!!! Yay!!! <3333 And a dedicated medal too! XD XD
Soooo happy!!! <3 \^o^/
đã đăng hơn một năm qua
wolfcat343 đã bình luận…
so lucky ^^ I'm also working for a medal hơn một năm qua
LightSoul99 đã bình luận…
I hope bạn get a medal wolfcat!! <3 :D bạn deserve one! C: hơn một năm qua
wolfcat343 đã bình luận…
aww thank bạn so much <3. but I haven't worked as hard as the others ^^ hơn một năm qua
heart
LightSoul99 đã đưa ý kiến …
I tình yêu RACHEL CROW!!! <333
She's weird, she's funny, shes cool and best of all, she's herself. đã đăng hơn một năm qua
LightSoul99 đã bình luận…
Just had to say that! <333 hơn một năm qua
wolfcat343 đã bình luận…
hehe :3 hơn một năm qua