trả lời câu hỏi này

CSI - NY Câu Hỏi

xin chào does anyone know what happened to Louie Messer? Is he dead, still in a coma hoặc alive and well? Thanks in advance :)

 Smiley25 posted hơn một năm qua
next question »

CSI - NY Các Câu Trả Lời

janepower said:
Louie Messer is alive!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »