thêm hình ảnh

Alan Alda Hình ảnh

thêm video

Alan Alda Video

tạo phiếu bầu

Alan Alda Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Yes
67%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Same Time tiếp theo năm
Same Time tiế p theo nă m
100%
The Seduction of Joe Tynan
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes, of course!
100%
No, not really
0%
thêm alan alda số phiếu bầu >>  

Alan Alda đường Dẫn

thêm alan alda đường dẫn >>  

Alan Alda tường

AreKay đã đưa ý kiến …
Congratulations, Alan, for being selected to tham gia the New Jersey Hall of Fame as a member of the Class of 2013...an honor richly deserved! đã đăng hơn một năm qua
heart
Fassmckee đã đưa ý kiến …
Mr. Alda, Sir. I know bạn will never see this but I wanted to Thank You, and M*A*S*H* Alumi Loretta Swit, for inspiring me to become an RN. Most of all to tình yêu and help people. Thank you, Mr. Alda. ITS BETTER TO LAUGH THEN SCREAM. and my alltime favorite; FRANK BURNS, EATS WORMS!!! I tình yêu your laugh. đã đăng hơn một năm qua
cake
AreKay đã đưa ý kiến …
1/28/13 - Happy Birthday, Alan...enjoy your special day! đã đăng hơn một năm qua