thành viên fanpop từ năm November 2013

  • Female, 19 years old
  • Favorite TV Show: The Powerpuff Girls, Sailor Moon and Steven Universe
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

zoeyandgwenrock đã đưa ý kiến về Sailor Neptune
To me Sailor Neptune is so awesome in every way all the time no matter what she does. :) đã đăng hơn một năm qua
smile
zoeyandgwenrock đã đưa ý kiến về Sailor Mars(Raye)
To me Sailor Mars is so awesome in every way all the time no matter what she does. :) đã đăng hơn một năm qua
smile
zoeyandgwenrock đã đưa ý kiến về Sailor Saturn
To me Sailor Saturn is awesome in every way all the time no matter what she does. :) đã đăng hơn một năm qua