elmer duhina

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Male, 28 years old
  • Phillippines, Philippines
  • Favorite TV Show: smile bạn
    Favorite Movie: coffee pop
    Favorite Musician: Boyfriend
    Favorite Book or Author: qoutes
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

zinkit98 đã đưa ý kiến về Kim SooHyun
happi good ngày đã đăng hơn một năm qua
zinkit98 đã đưa ý kiến …
WELCOME... elmer_hr98@yahoo.com đã đăng hơn một năm qua
zinkit98 đã bình luận…
HI good ngày for bạn hơn một năm qua