alex

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 24 years old
  • Indep, Mo
  • Favorite TV Show: Twilight Zone
    Favorite Movie: The Outsiders, Panic In Needle Park
    Favorite Musician: Randy Rhoads, Keef Richards, L.A. Guns, màu hồng, hồng Floyd,Tommy Lee, G&R
    Favorite Book or Author: 1984,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ziggyyoung đã đưa ý kiến về Eddie van Halen
Eddie's solo was amazing nine phút of awesomeness, saw him Tuesday rocked so hard people were crying.felt like it. đã đăng hơn một năm qua
ziggyyoung đã đưa ý kiến về van Halen
Saw VH Tuesday rocked so hard eddie and alex were amazing was well was DLR. And if bạn miss the chance to see them bạn miss the best hiển thị ever!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
ziggyyoung đã đưa ý kiến về Iron Maiden
Best band ever!!!!!!
đã đăng hơn một năm qua