thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 34 years old
  • Favorite TV Show: gossip girl - grey's anatomy-once upon the time- Supernatural
    Favorite Movie: BREAKING DAWN-NEW MOON-Titanic
    Favorite Musician: Celine Dion-Westlife-Katy Perry-Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: TWILIGHT SAGA- Ps. I tình yêu you- Jane Austen's novels-Jane Eyre
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

AnnaPattz trao các điểm thưởng cho tôi về my images
add me please!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
S8rah trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the add

Can bạn tham gia my club please?
link
thank bạn đã đăng hơn một năm qua
smile
Belward4ever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Participation điểm thưởng for round 88 (blue) đã đăng hơn một năm qua
Belward4ever đã bình luận…
How are you? hơn một năm qua