thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Male
  • Bloofenzboorg, Sheeltzavonia
  • Favorite TV Show: Total Drama series, Jessie,Glee,Scooby Doo:Mystery Incorperated,iCarly,Victorious
    Favorite Movie: Clue,The Poseidon Adventure, West Side Story, Professor Layton and the Eternal Diva,Grease
    Favorite Musician: The Beatles,Elton John,Gilbert O Sullivan,Glee Cast
    Favorite Book or Author: The 39 Clues Series,Nancy Drew,Hardy Boys
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

zeebem10 đã đưa ý kiến …
Hi, guys! I have decided to leave all rps I do. I will do at least 1. I'm WAY too busy to do my stuff on Fanpop. I have school, my life, and all the other things I do. I'm sorry I can't be on thêm guys.

Thanks,
zeebem10 đã đăng hơn một năm qua
ghostsilver đã đưa ý kiến …
What happened to the rp? đã đăng hơn một năm qua
Grrrrr đã đưa ý kiến …
Hey! The games are beginning! đã đăng hơn một năm qua