Yoonade Pratiwwy

thành viên fanpop từ năm December 2014

  • Female, 27 years old
  • Makassar, South Celebes
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
milli893 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thanks for the add back đã đăng hơn một năm qua
yoonade đã bình luận…
so am i :) hơn một năm qua
smile
yoonade đã đưa ý kiến về Emma Watson
what's your real height emma now? :) đã đăng hơn một năm qua
rahulshingtee đã bình luận…
165cm / 5'5" hơn một năm qua