[Real Name: CLASSIFIED], [Alias: ✿NARI]

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 31 years old
  • CLASSIFIED, IL
  • Favorite TV Show: PoM, Friends, HIMYM, MA!, Naruto Shippuden, Bleach, Soul Eater, The Slayers, & rest is CLASSIFIED!!!
    Favorite Movie: My Current Favs are "Madagascar 3: Europe's Most Wanted" & "Rio" // The Rest, Well There's Too Many To danh sách Out...So, I'll keep the rest CLASSIFIED!!!
    Favorite Musician: ♫♫ Any Genre Will Do ...& Silence Is Good Too. ♫♫
    Favorite Book or Author: There's Too Many To danh sách Out...So, I'll keep this CLASSIFIED!!!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
christianaLOL trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
mischievous
yokaisummoner đã đưa ý kiến …
<3 HAPPY Halloween EVERYONE!!! (^_^) đã đăng hơn một năm qua
big smile
huh, người hâm mộ #888, MOI :D đã đăng hơn một năm qua
Alchemistlover đã bình luận…
:D hơn một năm qua