★yαyα★

thành viên fanpop từ năm December 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
madzia33 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I made my first club link if bạn like them tham gia ^^ đã đăng hơn một năm qua
big smile
Ryou-Bakura trao các điểm thưởng cho tôi về my links
hiiii how are bạn ?? \^0^/

i invite bạn to my new club ^w^

link

and I hope bạn like them..........

bạn have a great day...... ^0^/

and Thank you!! ..... ♥ đã đăng hơn một năm qua
taylorSwii trao các điểm thưởng cho tôi về my links
tnx for joining my Kpop contest :)
please tham gia the Thunder and dara round :3

link

and also , vote for the trước đó round :) THANKS !

link đã đăng hơn một năm qua