Sam

thành viên fanpop từ năm June 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 71 clubs Die-Hard (71) Fanatic in 43 clubs Fanatic (43)

thông tin trên tường của tôi

iandamonfan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I invite bạn to praticipate in TVDS4 Awards!

link đã đăng hơn một năm qua
x-missmckena-x đã đưa ý kiến …
Hiya I am trying to collect research for my dissertation on why people do hoặc dont watch shows on The CW and The WB and I would tình yêu your input, if bạn have a spare few giây Ive created a diễn đàn on the ti vi spot for responses:

link

Thanks x đã đăng hơn một năm qua
Laisalves8 đã đưa ý kiến …
I created a club.Join if bạn like it.
Here's the link:link đã đăng hơn một năm qua