thành viên fanpop từ năm June 2007

  • Female
  • United Kingdom
  • Favorite Movie: White Chicks
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2)

thông tin trên tường của tôi

JustMe7 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Cool display picture! =) đã đăng hơn một năm qua
harold trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I'm liking the clips you've added to the âm nhạc video spot. đã đăng hơn một năm qua
hydriade trao các điểm thưởng cho tôi về my images
các điểm thưởng for the 'charmed' wallpapers...loved them. đã đăng hơn một năm qua