Sil Jackson

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 26 years old
  • Haai ♥ Sil here; Long, brown hair & blue eyes. I'm kinda a normal, social & chill girl haha. I believe in ☮ and lots of ♥ :D I tình yêu Michael Jackson ♥ He's my idol, my inspiration, and I will never stop loving him.
  • Favorite TV Show: Friends, Everybody Loves Raymond, Two And A Half Men, Scrubs, Supersize vs Superskinny, Animal Cops, Family Guy, The Simpsons, South Park .. :]
    Favorite Movie: trang chủ Alone, Singin' In The Rain, Billy Elliot, Norbit, Moonwalker, Live And Let Die, Casablanca, Beverly Hills Cop .. :]
    Favorite Musician: Michael Jackson ♥ My one & only ..
    Favorite Book or Author: I don't read a lot; Moonwalk & Life Of A Legend :]
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
xdaretodream trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
ohmygosh, i so tình yêu your icon!! <3 đã đăng hơn một năm qua
xSmoochie đã đưa ý kiến về Christopher Walken
Just bought myself "The Dead Zone" and "The Deer Hunter". Ahyeah! Gonna be a good weekend :D Can't wait! đã đăng hơn một năm qua
heart
House34 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thank bạn for loving him :)
đã đăng hơn một năm qua