Emily

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 26 years old
  • Favorite TV Show: Originals, Supernatural, Vampire Diaries, Hemlock Grove, Merlin
    Favorite Movie: Heathers
    Favorite Musician: Andrew Lloyd Webber, Frank Wildhorn, Set It Off
    Favorite Book or Author: The Phantom of the Opera
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
lovebradleyj11 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I added bạn because bạn like Merlin, OUAT, Disney and The Hunger Games ♥ gotta tình yêu that ♥ đã đăng hơn một năm qua
Clara_Valentina trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi!! please tham gia in my Bade contest:
link đã đăng hơn một năm qua
smile
Kovu_Oat trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
"Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my best friend.★★★★★

Would bạn Like to tham gia my club?
link đã đăng hơn một năm qua